Filtr

 • "Lektor nepředčítá jen jakási předepsaná slovíčka,

  ale vyřizuje lidu významné Boží poselství.
  Hluboké obsahem, krásné formou. Proto musí mít lektor v úctě
  jak sdělovanou myšlenku, tak svůj rodný jazyk,
  v kterém se Boží myšlenka vyjadřuje".

  První setkání (teoretické informace) - 17. února od 18.00
  Druhé setkání (praktický nácvik) - 24. února od 18.00

  Školení proběhne ve Štichovicích (u Křečova)


 • Srdečně vás zveme na

  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ COUNTRY BÁL

  v pátek 14.února
  od 16.00 na faře v Plasích

  Hraje skupina III. Míza
  Hry, soutěže, vyhlášení nejhezčí masky
  Bábovky, buchty a jiné drobné občerstvení vítáno


 • ve středu 12. února 2014 od 16 hodin

  v kulturním domě v Manětíně

  Navštíví nás ředitel diecézní charity v Plzni ing. Jiří  Lodr, který nás seznámí s prací charity a s tím, kam jdou peníze
  z Tříkrálové sbírky.
  Srdečně Vás všechny zveme!

 •  

  Pondělí 3.2.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 4.2.

  17.00 Hvozd – mše sv. v kapličce

  Pátek 7.2.

  16.00 mše svatá ve Štichovicích(meditační místnost)        /1. pátek v měsíci/

  Sobota 8.2.

  18.30 večer chval – Plasy (fara)

  Neděle 9.2.      5. neděle v mezidobí

  Úterý 11.2.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti

  Pátek 14.2.

  Dětský maškarní country bál – od 16.00 v Plasích na faře
  (hraje skupina III Míza; hry, soutěže, vyhlášení nejhezčí masky;
  bábovky, buchty a jiné drobné občerstvení vítáno)

  Sobota 15.2.

  Mše svatá v Oboře v 14.30             

  Neděle 16.2.    6. neděle v mezidobí      15.00 Štichovice – mše sv. pro rodiny s dětmi                            

  Pondělí 17.2.

  Kurz pro lektory – 18.00 Štichovice (bližší informace P. Martin Sedloň, omi)
  !!! Mše svatá v Nečtinech nebude !!!

  Úterý 18.2.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                                      

  Neděle 23.2.    7. neděle v mezidobí

  Pondělí 24.2.

  Kurz pro lektory – 18.00 Štichovice

  Pozvání k „živému růženci“:
  Rádi bychom v našich farnostech od března do konce června 2014 zahájili společnou modlitbu živého růžence. „Živý růženec“ je zvláštní způsob modlitby: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen se denně modlí svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence.
  Rozpis desátků se po měsíci mění.

  Budeme se modlit na zvláštní úmysly naší farnosti.
  Živý růženec je velmi silnou přímluvnou modlitbou.
  Kdo by měl zájem se k modlitbě připojit nebo by ho zajímaly bližší informace,
  kontaktujte Martinu Matuškovou (tel. 608330381, email: martina@margil.cz).


  Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v 16.00

   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná.

   Všední dny - Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00 . Plasy: St 17,00; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Štichovice (meditační místnost): 1. Pá v 16,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz


   


   

 • Neděle 3. 2.     4. neděle v mezidobí

  Pondělí 4.2

  V 15 hodin náboženství pro děti na faře v Plasích
  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře

  Čtvrtek 7.2.

  Od 17 do 19 hod. „Zpovědní večer“ a tichá adorace ve farní kapli v Plasích

  Pátek 8.2.

  Štichovice– od 17.30 setkání v meditační místnosti o Písmu svatém
  s P. Martinem Sedloňem,OMI. V 19 hodin setkání farní rady.

  Neděle 10.2.   5. neděle v mezidobí

  Pondělí 11.2.

  V 15 hodin náboženství pro děti na faře v Plasích

  Úterý 8.1.

  V 18 hodin setkání ve Štichovicích v meditační místnosti

  Neděle 13.1.   Křtu Páně

  Pondělí 14.1.

  V 15 hodin náboženství pro děti na faře v Plasích

  Středa 13.2.

  Popeleční středa – Plasy 17 hod., Manětín 17 hod.                       * Míra Koča

  Pátek – Neděle  15.2. – 17.2.

  Postní duchovní obnova pro mládež v Plzni na DCM.
  Povede ji P. Vlastimil Kadlec,OMI a KVS.

  Sobota 16.2.

  Ve 14:30 mše svatá v Oboře

  Neděle 17.2.   1. neděle postní (s udílením popelce)

  Pondělí 18.2.

  V 15 hodin náboženství pro děti na faře v Plasích
  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře

  Úterý 19.2.

   Mše svatá v Kaznějově v 17 hodin.

  Pátek 22.2.

  Stolce sv. apoštola Petra. Mše svatá jako obvykle v 16 hodin v Žebnici.

  Sobota 23.2.

  Večer chval od 18.30 v Plasích ve farní kapli.

  Neděle 24.2.   2. neděle postní; Štichovice v 15 hod. mše svatá pro rodiny s dětmi.

  Pondělí 25.2.

  Od 9:00 Prázdninové pondělí na faře pro děti v Plasích!!!

  Pátek 1.3.

  V 16.30 hodin mše svatá ve Štichovicích

  Sobota 2.3.

  Ve 14:30 mše svatá v Oboře

  Neděle 3.3.   3. neděle postní

   

  Pravidelné Mše sv.

  Neděle: 8:00 Manětín; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy; 14:00 Nečtiny; 15:00 Třemošná

  Všední dny:

  - Manětín: Út 17:00; Čt 17:00; So 17:00.

  - Plasy: St 17:00; Čt 9:00.

  - Žebnice: Pá 16:00.

  - Obora: 1. a 3. So ve 14:30.

  - Březín (v zimním období Nečtiny na faře): 1. a 3. Po v 18:00.

  - Kaznějov: 3. Út v 17:00.

  - Křečov (v zimním období Štichovice): 1. Pá v 16:30.

   

  Ostatní podle ohlášení.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách: www.farnostplasy.cz

   

 • cheap jordans shoes for sale
 • whoelsale nhl jerseys
 • cheap jordans shoes
 • Cheap Jerseys
 • Retro jordans for sale
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • cheap jordans shoes
 • cheap nhl jerseys
 • cheap nhl jerseys