Filtr
 •  

  Čtvrtek 1.5.

                                                                Sv. Josefa, Dělníka, Mario Borzaga, omi

  Pátek 2.5.

  17.00 mše svatá v Křečově                                          /1.pátek v měsíci/

  Sobota 3.5.

  Mše svatá v Oboře v 14.30 NEBUDE!       
  Svátek sv. Filipa a Jakuba                         

  Neděle 4.5.         3. neděle velikonoční                                                     

  Pondělí 5.5.

  V 18 hodin setkáníNečtinech /v Regionálním muzeu/

  Sobota 10.5.

  Plasy – Večer chval v 18.30(na faře)

  Neděle 11.5.      4. neděle velikonoční             Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

  Úterý 13.5.

  Štichovice: setkání v meditační místnosti NEBUDE!                        

  Pátek 16.5.

          Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

  Sobota 17.5.

  Mše svatá v Oboře v 14.30 NEBUDE!

  Neděle 18.5.      5. neděle velikonoční 

  Pondělí 19.5.

  V 18 hodin mše svatáNečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 20.5.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                        Farní rada – Štichovice v 19.00

  Středa 21.5.

  Slavnost sv. Evžena de Mazenod, zakladatele Oblátů P. Marie
  (novéna za oblátská povolání 21. – 29.5.)

  Pátek 23.5.

  NOC KOSTELŮ!

  Sobota 24.5.

  Mše svatá v Dolním Jamném ve 14.00

  Neděle 25.5.      6. neděle velikonoční

  Pondělí 26.5.

                            Farní rada – Plasy v 18.00 (v 17.00 mše sv. v Plasích na faře)

  Úterý 27.5.

  Svátek Výročí posvěcení plzeňské katedrály
  Vikariátní setkání kněží v Plasích – mše sv. v 9.00 (v kapli na faře)

  Čtvrtek 29.5.

  Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
  (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
                                                                                     bl. Joseph Gerard, omi

  Pátek 30.5.

                                                                                        Svátek sv. Zdislavy

  Sobota 31.5.

                                                                        Svátek Navštívení Panny Marie
  Oblátská pouť v Táboře – Klokotech (bližší informace P. Vlastimil Kadlec)
  Diecézní pouť Plzeňské diecéze do Neukirchen beim Heiligen Blut

  Neděle 1.6.        7. neděle velikonoční


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v pátek v 16.00
   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 8,00 Třemošná; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy ; 14,00 Nečtiny.

   Všední dny - Manětín: Út 18,00; Čt 18,00; So 18,00. Plasy: St 18,00 ; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00
  . Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00
  .
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 17,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz                                                        
  V květnu NEBUDE mše sv. v Oboře!

   

 • Římskokatolická farnost Plasy, Obláti a "Konvoj" - přátelé Oblátů 
  Vás zvou na společnou pouť
  do Tetína a sv. Jana pod Skalou
  7.června 2014


 • sv. Jiří - mše sv. v Lukové u Manětína v 18.30 - srdečně zveme!!!
  info: P. Martin Sedloň, omi


 •    Kde začíná nebe?

 •                 Římskokatolická farnost Plasy, obláti a přátelé oblátů „Konvoj“

                       Vás srdečně zvou na přednášku

                                                 Povídání o Plasích

 •  

  Úterý 1.4.

  17.00 Hvozd – mše svatá v kapličce

  Čtvrtek 3.4.

  Beseda o putování po Arménii a Gruzii v Regionálním muzeu v Nečtinech v 18.30 s P. Jiřím Můčkou, omi

  Pátek 4.4.

  17.00 mše svatá v Křečově                                     /1.pátek v měsíci/

  Sobota 5.4.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                                  Plasy – Večer chval v 18.30

  Neděle 6.4.     5. neděle postní                                                     

  Pondělí 7.4.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 8.4.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti                  

  Čtvrtek 10.4.

  Mariánská Týnice – Kající pobožnost od 16.00

  Pátek 11.4.

  18.00 – 20.00 příležitost ke sv. smíření v Plasích ve farní kapli

  Pátek 11.4. – Sobota 12.4.

  Setkání biskupa s mládeží v Plzni

  Neděle 13.4.    Květná (pašijová) neděle
  Mše: Manětín – 8.00, Třemošná – 8.00, Křečov – 9.30, Plasy (kostel) – 11.00, Nečtiny – 14.00        

  Pondělí 14.4.

  18.00 – 19.00 příležitost ke sv. smíření v Plasích ve farní kapli

  Úterý 15.4.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                          

  Čtvrtek 17.4.

  Zelený čtvrtekMissa chrismatis od 9.00 v Plzni v katedrále
  Bohoslužby: Třemošná – 16.00, Křečov – 17.00, Manětín – 18.00,
  Plasy (v kapli na faře!!!) – 18.00

  Pátek 18.4.

  Velký pátek, den přísného postu.               Od 16.30 sv. smíření v Manětíně
  Obřady: Žebnice – 16.00, Manětín – 18.00, Plasy (kostel) – 18.00
  Křížová cesta v parku: Plasy – 20.30 sraz u kostela

  Sobota 19.4.

  Bílá sobota: Křečov – 9.30 adorace u Božího hrobu v kostele
  Velikonoční vigilie: Manětín – 20.00, Plasy (kostel) – 21.00             

  Neděle 20.4.    Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
   
  Mše:  Manětín – 8.00, Třemošná – 8.00, Křečov – 9.30, Plasy (kostel) – 11.00, Nečtiny – 14.00
  Rabštejn nad Střelou – 14.00                             Velikonoční vesešlice od 16.00 v Žebnici      

  Pondělí 21.4.

  Velikonoční pondělí
  Mše: Manětín – 8.00, Křečov – 9.30, Obora – 10.00, Plasy (kostel) – 11.00, Březín – 14.00
  Kino – Manětín (kulturní dům): film Poslední vrchol v 17.00 a 19.00                

  Neděle 27.4.    2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)  
                                                        V 15.00 „Hodina Božího milosrdenství“ v Manětíně v kostele      

  6.4. – 21.4.

  Jaro v Lomanech (Hájovna Lipovka): Kraslice, pomlázky, tradiční vel. zvyky…


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let
  – Štichovice /meditační místnost/ v 16.00
   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 8,00 Třemošná; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy ; 14,00 Nečtiny.

   Všední dny - Manětín: Út 18,00; Čt 18,00; So 18,00 . Plasy: St 18,00 ; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 17,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz                          
  ⃰nedělní mše v Plasích od Květné neděle opět v kostele


   

 •  

  Středa 1.5.

  Sv. Josef Dělník. Mše svaté: Manětín – 8.00; Plasy – 18.00
                                                                           † Mario Borzaga, omi (1960)

  Čtvrtek 2.5.

  Od 17 do 19 hod. „Zpovědní večer“ a tichá adorace ve farní kapli v Plasích.

  Pátek 3.5.

  Sv. Filip a Jakub, apoštolové.            V 17 hodin mše svatá v Křečově.

  Sobota 4.5.

  Ve 14:30 mše svatá v Oboře.
  Rabštejn nad Střelou
  v 17.00 mše svatá (Pouť ke sv. Peregrinovi).

  Neděle 5.5.     6. neděle velikonoční

  Pondělí 6.5.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře.

  Středa 8.5.

                                                              P. Maria Prostřednice všech milostí.
  Diecézní pouť. Klášter Kladruby.
  (9.30 – oficiální zahájení,… 9.55 – přednáška - Mons. Aleš Opatrný,
  11.00 – slavení eucharistie…).
  Zájemci na společnou cestu se hlaste u P. Sedloně (mob.: 731621241)!
  Plasy – mše svatá v kostele v 9.00 pro poutníky – naše účast vítána.

  Čtvrtek 9.5.

  V 9.00 mše svatá v Plasích.                                 † Josef Cebula, omi (1941)

  Pátek 10.5.

                           Začátek novény k Duchu svatému

  Sobota 11.5.

  Ve 14.00 mše svatá v Dolním Jamném.

  Neděle 12.5.   Nanebevstoupení Páně. V 15.00 mše svatá (charismatická) v Dobré Vodě.

  Úterý 14.5.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti o Bibli.

  Sobota 18.5.

  Ve 14:30 mše svatá v Oboře.
  Benefiční koncert v kostele v Plasích v 19.00.

  Klokoty – oblátská pouť. Mše svatá v 10.00.

  Neděle 19.5.   Seslání Ducha svatého.

  Pondělí 20.5.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře.

  Úterý 21.5.

  Slavnost sv. Evžena, omi († 1861), modlitba za oblátská povolání (21. – 29.5).
  V 17.00 mše svatá v Kaznějově.

  Pátek 24.5.

  NOC KOSTELŮ

  Sobota 25.5.

  Ve 14.00 mše svatá v Dolním Jamném.
  Plasy – Večer chval v 18.30 v kapli na faře.

  Neděle 26.5.   Nejsvětější Trojice.                      Mše pro rodiny s dětmi – Plasy v 15.00.     

  Neděle 2.6.     Těla a krve Páně.                            1. Svaté přijímání dětí – Plasy!     

   

  Pravidelné Mše sv.

  Neděle: 8:00 Manětín; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy; 14:00 Nečtiny; 15:00 Třemošná

  - Manětín: Út 18:00; Čt 18:00; So 18:00.

  - Plasy: St 18:00; Čt 9:00.

  - Žebnice: Pá 16:00.

  - Obora: 1. a 3. So ve 14:30.

  - Nečtiny (na faře): 1. a 3. Po v 18:00.

  - Kaznějov: 3. Út v 17:00.
  - Dolní Jamné: 2. So ve 14:00

  - Křečov: 1. Pá v 17.00.

  Každé pondělí od 15 hodin náboženství pro děti na faře v Plasích.

  Ostatní podle ohlášení.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách: www.farnostplasy.cz

   

   

 • cheap jordans shoes for sale
 • whoelsale nhl jerseys
 • cheap jordans shoes
 • Cheap Jerseys
 • Retro jordans for sale
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • cheap jordans shoes
 • cheap nhl jerseys
 • cheap nhl jerseys