Filtr
 •      Všechny vás srdečně zveme.


 • Autorské písně P. Martina Sedloně, omi ... pro neziskovou organizaci Shalom for Uganda.


 •  


 • Program:

 •  


 •    Z programu: • Srdečně zveme na poutní mši svatou v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plasích

  v sobotu 16.8. 2014 v 10.00
  hlavní host a celebrant P. PhDr. Petr Živný Th.D

  Neděle 17.8. 2014:
  11.00 mše svatá
  17.00 varhanní koncert Edoarda Bellotti USA/Itálie

 •  

 • http://www.plzen2015.cz/cs/akce/6-tydnu-baroka-tyden-5-oblast-plasy-radnice


 • Srdečně Vás zveme do Plas
  na poutní mši svatou v kapli svaté Maří Magdaleny
  v sýpce plaského kláštera
  v úterý 22. července od 20.00

  Po skončení mše pouť pokračuje koncertem beat Grassové kapely III. míza.

  ŘKF Plasy a NPÚ - Klášter Plasy

   

 •  

  Čtvrtek 3.7.

                                                                            Svátek sv. Tomáše, apoštola

  Pátek 4.7.

  17.00 mše svatá v Křečově         Památka sv. Prokopa       /1. pátek v měsíci/

  Sobota 5.7.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                                Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

  Neděle 6.7.      14. neděle v mezidobí

  Úterý 8.7.

  Mše sv. na Hvozdě v 17.00

  Pátek 11.7.

  festival Procházky uměním plzeňskem s J. Hosprovou – Nečtiny (kostel) v 18.00                                                  
                                                     Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  Sobota 12.7.

  Mše svatá v Dolním Jamném ve 14.00
  Varhany nad Střelou – varhanní koncert: Plasy v 15.00 a Rabštejn n. Stř. v 17.00               

  Neděle 13.7.    15. neděle v mezidobí 

  Pondělí 14.7.

                        Svátek bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona diecéze!

  Úterý 15.7.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                       

  Sobota 19.7.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                    

  Neděle 20.7.    16. neděle v mezidobí

  Úterý 22.7.

  Mše sv. v kapli sv. Marie Magdalény v sýpce Plaského kláštera ve 20.00
                                                                          
  Památka sv. Marie Magdaleny

  Středa 23.7.

                                                   Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

  Pátek 25.7.

  Poutní mše sv. v Žebnici v 16.00                        Svátek sv. Jakuba, apoštola

  Neděle 27.7.    17. neděle v mezidobí
                                                            
  Nečtinech poutní mše sv. ve 14.00 ke cti sv. Jakuba

  Úterý 29.7.

                                                                                           Památka sv. Marty

  Čtvrtek 31.7.

                                                                  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  Pátek 1.8.

  17.00 mše svatá v Křečově                                                /1. pátek v měsíci/
  festival Procházky uměním plzeňskem s J. Hosprovou – Rabštejn n. Stř. (kostel) v 18.00                                                 


   !!! Worship (dobrovolnická brigáda): 17. – 23. 8. 2014 – kdo potřebujete pomoc mladých lidí, hlaste se u P. Vlastimila Kadlece, mob.: 733 755 901 !!!

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 8,00 Třemošná; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy ; 14,00 Nečtiny.

   Všední dny - Manětín: Út 18,00; Čt 18,00; So 18,00. Plasy: St 18,00 ; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00
  . Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00
  v červenci a srpnu nebudou!!!
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 17,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz                                                        


   

 • ŘKF a město Manětín
  si Vás dovolují pozvat na slavnostní mši

  u příležitosti životního jubilea P. Františka Lišky
  a jeho 20-letého působení v Manětíně

  mše svatá se koná v neděli 29.6.2014 v 10.00
  v kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně

  W. A. Mozart
  Korunovační mše Cdur
  (Karlovarský pěvecký sbor, Západočeská symfonietta sv. Cecilie, dirigent Miloš Bok)


 • u Velečína (10 km od Žihle)

  v kostele sv. Jana Křtitele

  Program:

 •  

  Neděle 1.6.      7. neděle velikonoční

  Pondělí 2.6.

  V 18 hodin mše svatáNečtinech /v Regionálním muzeu/

  Čtvrtek 5.6.

                                                          Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Pátek 6.6.

  17.00 mše svatá v Křečově                                                   /1. pátek v měsíci/

  Sobota 7.6.

  Mše svatá v Oboře v 14.30

  Neděle 8.6.      Slavnost Seslání Ducha Svatého

  Úterý 10.6.

  Štichovice: setkání v meditační místnosti v 18.00

  Středa 11.6.

                                                                         Památka sv. Barnabáše, apoštola

  Pátek 13.6.

                                           Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  Sobota 14.6.

  Mše svatá v Dolním Jamném ve 14.00                

  Neděle 15.6.    Slavnost Nejsvětější Trojice  

  Pondělí 16.6.

  V 18 hodin mše svatáNečtinech /v Regionálním muzeu/ NEBUDE!!!

  Úterý 17.6.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                       

  Sobota 21.6.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                       Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
                                 18.30 Večer chval – Plasy (fara)

  Neděle 22.6.    Slavnost Těla a Krve Páně
                          
  V Manětíne v 8.00 poutní mše svatá ke sv. Janu Křtiteli
                                                                 
  mše svatá pro rodiny s dětmi v Plasích na faře v 15.00

  Úterý 24.6.

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Vikariátní setkání kněží v Jesenici – mše sv. v 9.00

  Pátek 27.6.

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

  Sobota 28.6.

  Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

  Neděle 29.6.    Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
                          
  Poutní mše svatá v Křečově v 9.30


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v pátek v 16.00
   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 8,00 Třemošná; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy ; 14,00 Nečtiny.

   Všední dny - Manětín: Út 18,00; Čt 18,00; So 18,00. Plasy: St 18,00 ; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00
  . Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00
  .
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 17,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz                                                        


   

 •  

  Čtvrtek 1.5.

                                                                Sv. Josefa, Dělníka, Mario Borzaga, omi

  Pátek 2.5.

  17.00 mše svatá v Křečově                                          /1.pátek v měsíci/

  Sobota 3.5.

  Mše svatá v Oboře v 14.30 NEBUDE!       
  Svátek sv. Filipa a Jakuba                         

  Neděle 4.5.         3. neděle velikonoční                                                     

  Pondělí 5.5.

  V 18 hodin setkáníNečtinech /v Regionálním muzeu/

  Sobota 10.5.

  Plasy – Večer chval v 18.30(na faře)

  Neděle 11.5.      4. neděle velikonoční             Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

  Úterý 13.5.

  Štichovice: setkání v meditační místnosti NEBUDE!                        

  Pátek 16.5.

          Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

  Sobota 17.5.

  Mše svatá v Oboře v 14.30 NEBUDE!

  Neděle 18.5.      5. neděle velikonoční 

  Pondělí 19.5.

  V 18 hodin mše svatáNečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 20.5.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                        Farní rada – Štichovice v 19.00

  Středa 21.5.

  Slavnost sv. Evžena de Mazenod, zakladatele Oblátů P. Marie
  (novéna za oblátská povolání 21. – 29.5.)

  Pátek 23.5.

  NOC KOSTELŮ!

  Sobota 24.5.

  Mše svatá v Dolním Jamném ve 14.00

  Neděle 25.5.      6. neděle velikonoční

  Pondělí 26.5.

                            Farní rada – Plasy v 18.00 (v 17.00 mše sv. v Plasích na faře)

  Úterý 27.5.

  Svátek Výročí posvěcení plzeňské katedrály
  Vikariátní setkání kněží v Plasích – mše sv. v 9.00 (v kapli na faře)

  Čtvrtek 29.5.

  Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
  (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
                                                                                     bl. Joseph Gerard, omi

  Pátek 30.5.

                                                                                        Svátek sv. Zdislavy

  Sobota 31.5.

                                                                        Svátek Navštívení Panny Marie
  Oblátská pouť v Táboře – Klokotech (bližší informace P. Vlastimil Kadlec)
  Diecézní pouť Plzeňské diecéze do Neukirchen beim Heiligen Blut

  Neděle 1.6.        7. neděle velikonoční


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v pátek v 16.00
   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 8,00 Třemošná; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy ; 14,00 Nečtiny.

   Všední dny - Manětín: Út 18,00; Čt 18,00; So 18,00. Plasy: St 18,00 ; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00
  . Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00
  .
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 17,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz                                                        
  V květnu NEBUDE mše sv. v Oboře!

   

 • Římskokatolická farnost Plasy, Obláti a "Konvoj" - přátelé Oblátů 
  Vás zvou na společnou pouť
  do Tetína a sv. Jana pod Skalou
  7.června 2014


 • sv. Jiří - mše sv. v Lukové u Manětína v 18.30 - srdečně zveme!!!
  info: P. Martin Sedloň, omi


 •    Kde začíná nebe?

 •                 Římskokatolická farnost Plasy, obláti a přátelé oblátů „Konvoj“

                       Vás srdečně zvou na přednášku

                                                 Povídání o Plasích

 •  

  Úterý 1.4.

  17.00 Hvozd – mše svatá v kapličce

  Čtvrtek 3.4.

  Beseda o putování po Arménii a Gruzii v Regionálním muzeu v Nečtinech v 18.30 s P. Jiřím Můčkou, omi

  Pátek 4.4.

  17.00 mše svatá v Křečově                                     /1.pátek v měsíci/

  Sobota 5.4.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                                  Plasy – Večer chval v 18.30

  Neděle 6.4.     5. neděle postní                                                     

  Pondělí 7.4.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 8.4.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti                  

  Čtvrtek 10.4.

  Mariánská Týnice – Kající pobožnost od 16.00

  Pátek 11.4.

  18.00 – 20.00 příležitost ke sv. smíření v Plasích ve farní kapli

  Pátek 11.4. – Sobota 12.4.

  Setkání biskupa s mládeží v Plzni

  Neděle 13.4.    Květná (pašijová) neděle
  Mše: Manětín – 8.00, Třemošná – 8.00, Křečov – 9.30, Plasy (kostel) – 11.00, Nečtiny – 14.00        

  Pondělí 14.4.

  18.00 – 19.00 příležitost ke sv. smíření v Plasích ve farní kapli

  Úterý 15.4.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                          

  Čtvrtek 17.4.

  Zelený čtvrtekMissa chrismatis od 9.00 v Plzni v katedrále
  Bohoslužby: Třemošná – 16.00, Křečov – 17.00, Manětín – 18.00,
  Plasy (v kapli na faře!!!) – 18.00

  Pátek 18.4.

  Velký pátek, den přísného postu.               Od 16.30 sv. smíření v Manětíně
  Obřady: Žebnice – 16.00, Manětín – 18.00, Plasy (kostel) – 18.00
  Křížová cesta v parku: Plasy – 20.30 sraz u kostela

  Sobota 19.4.

  Bílá sobota: Křečov – 9.30 adorace u Božího hrobu v kostele
  Velikonoční vigilie: Manětín – 20.00, Plasy (kostel) – 21.00             

  Neděle 20.4.    Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
   
  Mše:  Manětín – 8.00, Třemošná – 8.00, Křečov – 9.30, Plasy (kostel) – 11.00, Nečtiny – 14.00
  Rabštejn nad Střelou – 14.00                             Velikonoční vesešlice od 16.00 v Žebnici      

  Pondělí 21.4.

  Velikonoční pondělí
  Mše: Manětín – 8.00, Křečov – 9.30, Obora – 10.00, Plasy (kostel) – 11.00, Březín – 14.00
  Kino – Manětín (kulturní dům): film Poslední vrchol v 17.00 a 19.00                

  Neděle 27.4.    2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)  
                                                        V 15.00 „Hodina Božího milosrdenství“ v Manětíně v kostele      

  6.4. – 21.4.

  Jaro v Lomanech (Hájovna Lipovka): Kraslice, pomlázky, tradiční vel. zvyky…


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let
  – Štichovice /meditační místnost/ v 16.00
   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 8,00 Třemošná; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy ; 14,00 Nečtiny.

   Všední dny - Manětín: Út 18,00; Čt 18,00; So 18,00 . Plasy: St 18,00 ; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 17,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz                          
  ⃰nedělní mše v Plasích od Květné neděle opět v kostele


   

 •  

  Sobota 15.3.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                                  Plasy – Večer chval v 18.30

  Neděle 16.3.     2. neděle postní      
   
  Plasy (fara): 15.00 mše sv. pro rodiny s dětmi
       
  + setkání nad biblickým úryvkem „Obětování Izáka“: Gen 22,1-19
                          

  Pondělí 17.3.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 18.3.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00             19.00 – farní rada Štichovice                  

  Středa 19.3.

  Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie
  Plasy – 17.00 mše svatá                       18.00 – farní rada Plasy

  Neděle 23.3.     3. neděle postní         

  Úterý 25.3.

  Slavnost Zvěstování Páně        (mše svatá v Manětíně jako obvykle v 17.00)

  Sobota 26.3.

  Plasy (fara) v 18.00 – Přednáška Mgr. Evy Kamenické: „Počátky osídlení na Plasku“              

  Neděle 30.3.     4. neděle postní         

  Úterý 1.4.

  17.00 Hvozd – mše svatá v kapličce

  Čtvrtek 3.4.

  Beseda o putování po Arménii a Gruzii v Regionálním muzeu v Nečtinech v 18.30 s P. Jiřím Můčkou, omi


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v 16.00

   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná.

   Všední dny - Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00 . Plasy: St 17,00; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Štichovice (meditační místnost): 1. Pá v 16,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz


   


 • "Lektor nepředčítá jen jakási předepsaná slovíčka,

  ale vyřizuje lidu významné Boží poselství.
  Hluboké obsahem, krásné formou. Proto musí mít lektor v úctě
  jak sdělovanou myšlenku, tak svůj rodný jazyk,
  v kterém se Boží myšlenka vyjadřuje".

  První setkání (teoretické informace) - 17. února od 18.00
  Druhé setkání (praktický nácvik) - 24. února od 18.00

  Školení proběhne ve Štichovicích (u Křečova)


 • Srdečně vás zveme na

  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ COUNTRY BÁL

  v pátek 14.února
  od 16.00 na faře v Plasích

  Hraje skupina III. Míza
  Hry, soutěže, vyhlášení nejhezčí masky
  Bábovky, buchty a jiné drobné občerstvení vítáno


 • ve středu 12. února 2014 od 16 hodin

  v kulturním domě v Manětíně

  Navštíví nás ředitel diecézní charity v Plzni ing. Jiří  Lodr, který nás seznámí s prací charity a s tím, kam jdou peníze
  z Tříkrálové sbírky.
  Srdečně Vás všechny zveme!

 •  

  Pondělí 3.2.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 4.2.

  17.00 Hvozd – mše sv. v kapličce

  Pátek 7.2.

  16.00 mše svatá ve Štichovicích(meditační místnost)        /1. pátek v měsíci/

  Sobota 8.2.

  18.30 večer chval – Plasy (fara)

  Neděle 9.2.      5. neděle v mezidobí

  Úterý 11.2.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti

  Pátek 14.2.

  Dětský maškarní country bál – od 16.00 v Plasích na faře
  (hraje skupina III Míza; hry, soutěže, vyhlášení nejhezčí masky;
  bábovky, buchty a jiné drobné občerstvení vítáno)

  Sobota 15.2.

  Mše svatá v Oboře v 14.30             

  Neděle 16.2.    6. neděle v mezidobí      15.00 Štichovice – mše sv. pro rodiny s dětmi                            

  Pondělí 17.2.

  Kurz pro lektory – 18.00 Štichovice (bližší informace P. Martin Sedloň, omi)
  !!! Mše svatá v Nečtinech nebude !!!

  Úterý 18.2.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                                      

  Neděle 23.2.    7. neděle v mezidobí

  Pondělí 24.2.

  Kurz pro lektory – 18.00 Štichovice

  Pozvání k „živému růženci“:
  Rádi bychom v našich farnostech od března do konce června 2014 zahájili společnou modlitbu živého růžence. „Živý růženec“ je zvláštní způsob modlitby: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen se denně modlí svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence.
  Rozpis desátků se po měsíci mění.

  Budeme se modlit na zvláštní úmysly naší farnosti.
  Živý růženec je velmi silnou přímluvnou modlitbou.
  Kdo by měl zájem se k modlitbě připojit nebo by ho zajímaly bližší informace,
  kontaktujte Martinu Matuškovou (tel. 608330381, email: martina@margil.cz).


  Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v 16.00

   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná.

   Všední dny - Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00 . Plasy: St 17,00; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Štichovice (meditační místnost): 1. Pá v 16,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz


   


   

 •  

  Úterý 31.12.

  Sv. Silvestra I., Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
  16.00 Manětín, 18.00 Plasy (fara) – následuje silvestrovské posezení – srdečně zveme (občerstvení vítáno)                       

  Středa 1.1.2014

  Slavnost MATKY BOŽÍ, Panny Marie
  8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny,
  15.00 Třemošná

  Pátek 3.1.

   16.00 mše svatá ve Štichovicích(meditační místnost)        /1. pátek v měsíci/

  Sobota 4.11.

  Mše svatá v Oboře v 14.30 

  Neděle 5.1.         Slavnost Zjevení Páně
                             
  (Plasy v kostele; a od následující neděle opět v kapli na faře)           

  Pondělí 6.1.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Neděle 12.1.       Svátek Křtu Páně             Plasy (fara): 15.00 mše sv. pro rodiny s dětmi
  Plasy (fara):16.30 „Fórum o budoucnosti diecéze“ (společné pro farní obvody Plasy, Manětín       a Třemošná)
           

  Úterý 14.1.

  17.00 Hvozd – mše svatá v kapličce
  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti

  Sobota 18.1.

  Mše svatá v Oboře v 14.30              Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
  Plasy – Večer chval v 18.30                

  Neděle 19.1.       2. neděle v mezidobí                                

  Pondělí 20.1.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 21.1.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00             19.00 – farní rada Štichovice                  

  Středa 22.1.

  18.00 – farní rada Plasy (v 17.00 mše sv. na faře)

  Neděle 26.1.       3. neděle v mezidobí

  Neděle 2.2.         Svátek uvedení Páně do chrámu


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti
   
  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v 16.00

   (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná.

   Všední dny - Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00 . Plasy: St 17,00; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Štichovice (meditační místnost): 1. Pá v 16,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz


   


 • Národní technické muzeum a město Plasy

  si vás dovolují pozvat:

 •  

  Koncerty v našich kostelích:

  Soboty 21.12.

  Březín (kostel sv. Bartoloměje)- 17.00Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby (katedrální sbor Resonance z Plzně)

  Čtvrtek 26.12.

  Žebnice (kostel sv. Jakuba st.) – 16.00Vánoční koncert (Chorus laneum, smíšený pěvecký sbor pod vedením sbormistra V. Doležala)  
  Krsy (kostel) – 18.00 - Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby (M. Bok)

  Sobota 28.12.

  Manětín (kostel sv. Jana Křtitele) – 17.00 - Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby (M. Bok) – při mši svaté

   

 •  

   

                          Štědrovečerní a půlnoční mše:


  Úterý 24.12.

  14.00 Dobrá Voda, 14.00 Třemošná
  16.00 Nečtiny, 16.00 Křečov, 16.00 Žebnice
  22.00!!! Manětín, 22.00!!! Plasy (kostel)

                          Vánoční mše:           


  Středa 25.12.

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
  8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny,
  15.00 Třemošná

  Čtvrtek 26.12.

  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
  8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Obora, 14.00 Březín

  Pátek 27.12.

  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
  16.00 Žebnice                         

  Sobota 28.12.

  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
  17.00 Manětín (s Rybovou mší)

  Neděle 29.12.   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa           

   

  8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny,
  15.00 Třemošná

  Úterý 31.12.

  Sv. Silvestra I., Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
  16.00 Manětín, 18.00 Plasy                       

  Středa 1.1.2014

  Slavnost MATKY BOŽÍ, Panny Marie
  8.00 Manětín, 9.30 Křečov, 11.00 Plasy (kostel), 14.00 Nečtiny,
  15.00 Třemošná

   

 • Plasy (fara):

  16.00 - adventní dílny pro děti
  17.30 - Mikulášská besídka pro děti

 • Neděle 1.12.   1. neděle adventní            začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře

   

  16.00 rozsvícení vánočního stromu v Bezvěrově
  16.30 rozsvícení vánočního stromu v Oboře
  16.30 rozsvícení vánočního stromu v Manětíně

  Pondělí 2.12.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 3.12.

  17.00 Hvozd – mše svatá v kapličce

  Středa 4.12.

  14.00 – pohřeb pana Jana Chaloupka v Oboře
  (zádušní mše sv. a uložení do hrobu)
  17.00 Manětín (kostel sv. Barbory) – poutní mše sv. v 17.00
   /!!!mše sv. v 17.00 v Plasích nebude!!!/

  Pátek 6.12.

  sv. Mikuláše, biskupa
   16.00 mše svatá ve Štichovicích !!! /1. pátek v měsíci/  
  16.00 adventní dílny pro děti v Plasích na faře,17.30 mikulášská besídka v Plasích na faře

  Sobota 7.12.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                      sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  Malá adventní duchovní obnova u oblátů v Plasích:
  Program:

  14.00 - Exhortace papeže Františka, která dává radost a sílu
              s prostorem pro společnou reflexi
  prostor k duchovním rozhovorům, svátosti smíření, občerstvení z vlastních zásob v prostorách farního domu, společnému posezení (čaj a káva k dispozici)
  15.30 - Dokumentární film o papežovi Františkovi
  16.30 - Mše svatá

  Srdečně zveme!
  Je možné se účastnit i jen jakékoli části programu.

  Více informací: tel.: 731 621 241(o. Martin Sedloň, OMI)

  Neděle 8.12.   2. neděle adventní           

  Pondělí 9.12.

  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  18.00 mše v Plasích (kaple na faře) s udílením sv. biřmování

  Úterý 10.12.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti

  Pátek 13.12.

  „Spolčo“ děvčat od 14 let – Štichovice /meditační místnost/ v 16.00

                            (kontakt: melaniamagdova@gmail.com)

  Sobota 14.12.

  Plasy – Večer chval v 18.30

  Neděle 15.12.   3. neděle adventní           

  Pondělí 16.12.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech /v Regionálním muzeu/

  Úterý 17.12.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                         

  Čtvrtek 19.12.

  16.00 – Adventní kající bohoslužba v Mariánské Týnici

  Sobota 21.12.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                      

  Neděle 22.12.   4. neděle adventní           
                               17.00 Kaznějov (kaplička)-„Betlémské světlo“ a požehnání


   Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná.

   Všední dny - Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00 . Plasy: St 17,00; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30.
  Nečtiny (Regionální muzeum): 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Štichovice (meditační místnost): 1. Pá v 16,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz


 • Farní dům Panny Marie Matky naděje
  vedle lesní správy, Žebnická 559

  sobota 7. 12. 2013

  Téma: Exhortace Evangelii gaudium - Radost Evangelia


 •            Pro Arménii typické chačkary (kameny s křížem).

 • Pátek 1.11.

  Slavnost Všech Svatých
   
  Odpustky pro duše v očistci:
  1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

  Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

  16.00 Žebnice – mše sv. + modlitba na hřbitově
  17.00 Křečov – mše sv.
  17.00 Kaznějov – modlitba v kapličce a společná cesta na hřbitov (lampióny s sebou)                             

  Sobota 2.11.

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  9.30 Křečov – mše sv. + modlitba na hřbitově
  9.30 Plasy (farní kaple) – mše sv.
  10.00 Rabštejn – mše sv. + modlitba na hřbitově
  11.00 Víska – modlitba na hřbitově
  12.30 Vidžín – modlitba na hřbitově
  13.30 Krsy – modlitba na hřbitově
  14.00 Dolní Jamné – mše sv. + modlitba na hřbitově
  14.30 Obora – mše sv. + modlitba na hřbitově
  16.00 Manětín – modlitba na hřbitově
  17.00 Manětín – mše sv.

                                                                          Plasy – Večer chval v 18.30!!!

  Neděle 3.11.   31. neděle v mezidobí                                                                    

   

  14.00 Nečtiny – mše sv. + modlitba na hřbitově
  15.00 Hvozd – modlitba na hřbitově
  14.00 Třemošná – modlitba na hřbitově
  15.00 Třemošná – mše sv. (Exodus)
  15.00 Plasy – modlitba na hřbitově

  Pondělí 4.11.

  16.00 Dobrá Voda – mše sv.
  17.00 Březín
  – modlitba na hřbitově, 17.30- mše svatá            sv. Karel Boromejský

  Úterý 5.11.

   17.00 Hvozd – mše svatá v kapličce
  Farní rada – Štichovice v 19.00

  Neděle 10.11.   32. neděle v mezidobí                                  

  Úterý 12.11.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti

  Středa 13.11.

  Plasy: – 17.00 mše svatá
             - 17.45 beseda o Arménii a Gruzii s o. Jiřím, omi

  Pátek – Sobota
  15. - 16.11.

  DVONAF – dva na faře /pro děti/

  Sobota 16.11.

  Mše svatá v Oboře v 14.30

  Neděle 17.11.   33. neděle v mezidobí                                                                 

  Pondělí 18.11.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech

  Úterý 19.11.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                         

  Neděle 24.11.   Slavnost Ježíše Krista Krále               
                                                                                   Štichovice: 15.00 – mše pro rodiny s dětmi. 

  Pátek 29.11.

  Březín v 14.30výroba a žehnání adventních věnců

  Neděle 1.12.   1. neděle adventní


  !!! Každé pondělí od 15.00 je na faře v Plasích „náboženství“ pro děti !!!

  Pravidelné Mše sv.

   Neděle: 8,00 Manětín; 9,30 Křečov; 11,00 Plasy; 14,00 Nečtiny; 15,00 Třemošná !!!.

   Všední dny - !!! Manětín: Út 17,00; Čt 17,00; So 17,00 !!!. Plasy: St 17,00 !!!; Čt 9,00.
  Žebnice: Pá 16,00. Obora: 1. a 3. So ve 14,30. Nečtiny: 1. a 3. Po v 18,00.
  Kaznějov: 3. Út v 17,00. Křečov: 1. Pá v 17,00.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách:
  www. farnostplasy.cz


 • Srdečně všechny zveme na zahájení plesové sezóny – nenechte si ujít Diecézní ples křesťanské mládeže v Plzni! Opět se bude se konat v centru SECESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj 23. listopadu 2013 od 19.00 hod. Těšit se můžeme na hudební doprovod kapely Tři čuníci(???) a bohatý zajímavý program plný překvapení – možná přijde i Leoš Mareš…:-)

  Předprodej vstupenek (120,- Kč): DCM Plzeň; možnost rezervace lístků (případně noclehu) a dotazy na: letsdance.ples(a)email.cz

  Akci pořádá O. s. Brána.


 • Po mši svaté
  zaměřené především na rodiny s dětmi (ale zvány jsou všechny věkové kategorie!)
  následuje dražba štrúdlů, jablečných koláčů, dortů, buchet... všeho druhu.
  Výtěžek licitace je určen na projekty Papežského misijního díla.

  Prosíme, podpořte nás i vy se svým výtvorem. Srdečně zvou vaši obláti a KVS.

 • Cesta za příběhem - setkání druhé

         EVŽEN DE MAZENOD

  Přihlásit se můžete u Oblátů, L. Bartůškové, K. Koderové a M. Magdové.

 • Pátek 4.10.

  V 17.00 mše svatá v Křečově                              Památka sv. Františka z Assisi

  Sobota 5.10.

  Mše svatá v Oboře v 14.30

  Neděle 6.10.     27. neděle v mezidobí                                                                    

  Pondělí 7.10.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře
  V 15.00 první poprázdninové „náboženství“ pro děti na faře v Plasích!!!

  Úterý 8.10.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti

  Sobota 12.10.

  Mše svatá v Dolním Jamném v 14.00                    Plasy – Večer chval v 18.30

  Neděle 13.10.   28. neděle v mezidobí                                  

  Úterý 15.10.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00                          Památka sv. Terezie od Ježíše

  Sobota 19.10.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                                   
                                            Setkání dětí na faře aneb „Sobota se sv. Evženem“
                                                                      (L. Bartůšková, tel.: 775026863)

  Neděle 20.10.   29. neděle v mezidobí/“misijní“/
                                                                    Den modliteb za misie – sbírka na misie                

  Pondělí 21.10.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře

  Neděle 27.10.   30. neděle v mezidobí               Začátek zimního času (3.00>2.00)!!!

  Plasy: 15.00 – mše nejen pro rodiny s dětmi.  
  Po eucharistii „misijní štrůdlování“ (tzn. dražba štrúdlů, jablečných koláčů, dortů, buchet… Výtěžek licitace je určen na projekty Papežského misijního díla.

  Pátek 1.11.

  Slavnost VŠECH SVATÝCH

  Sobota 2.11.

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé


   

  Pravidelné Mše sv.

  Neděle: 8:00 Manětín; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy; 14:00 Nečtiny; 15:00 Třemošná!!!

  - Manětín: Út 18:00; Čt 18:00; So 18:00.

  - Plasy: St 18:00; Čt 9:00.

  - Žebnice: Pá 16:00.

  - Obora: 1. a 3. So v 14:30.

  - Nečtiny (na faře): 1. a 3. Po v 18:00.

  - Kaznějov: 3. Út v 17:00.
  - Dolní Jamné: So (podle ohlášení) ve 14:00

  - Křečov: 1. Pá v 17.00.

  Ostatní podle ohlášení.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách: www.farnostplasy.cz

   

 •  

 • Papež František nás Zve na modlitební vigílii:


  Plasy, kaple na faře, od 19.00

  http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-frantisek-vyhlasil-7-zari-dnem-modliteb-a-pustu-za-mir/

 • Vážení a milí příznivci Procházek Uměním,
  Během našich čtyř letních setkání se naplnil prázdninový čas a my Vás nyní, na začátku nového školního roku, zveme na slavnostní závěrečný koncert festivalu, který se koná pod záštitou pana Mgr. Josefa Gilberta Matušky, starosty města, v chrámu Sv. Jana Křtitele v Manětíně.
  Původně gotická stavba, později renesančně upravovaná, získala dnešní pozdně barokní vzhled zásluhou Marie Gabriely hraběnky Lažanské, rozené Černínové z Chudenic a jejího manžela Václava Josefa, majitelů tamního panství.
  Vzpomínky manželů, v jejichž držbě město Mantiná, jak se tehdy městečku říkávalo a které rodu Lažanských více jak po 300 let patřilo, nás zavedou do období baroka, ve kterém získalo město, také díky umění věhlasného architekta Jeana Baptistu Matheyho z Burgundska a architekta Tomáše Haffeneckera,  výstavnou podobu.
  Zazní tóny violy, zakladatelky festivalu a hlavní protagonistky Jitky Hosprové. V roli hraběnky Lažanské, která sama byla milovnice a podporovatelka umění, uslyšíte Martinu Kociánovou. Její přízně se bude těšit Josef Hervert, co by průvodce večerem ve vzpomínkách hraběte Lažanského. Na harfu bude hrát Barbora Plachá.
   
  Záštita nad konáním festivalu udělená Generální ředitelkou Národního památkového ústavu paní Ing. Arch. Naděždou Goryczkovou.

  Průvodce večerem: Josef Hervert
  Interpreti koncertu: Jitka Hosprová, viola |  Barbora Plachá, harfa | Martina Kociánová, mezzosopran
  Hudební program: A.Vivaldi, G.F. Händel, A. Scarlati, G.B. Bononcini, Henry Eccles, A. Dvořák, J.P. Rameau, G. Faure, G. Bizet
  Josef Hervert
  Průvodce procházky
  Martina Kociánová
  mezzosopran
  Barbora Plachá, harfa
  Zdenka Zemanová
  Projektová managerka festivalu
  6.09 MANĚTÍN, 18:00

  Koncerty pro děti v 10:30

  Kostel sv. Jana Křtitele
  Mistři umění v Manětině nelení | Barokní obnova města Manětín v 18. století
  Zapojte se do znalostní soutěže o CD interpretů na www.prochazkyumenim.cz
  Denisa Schneebaumová
  kytara
  Monika Knoblochová
  cembalo
  Štěpán Kos
  klavir
  Kateřina Englichová
  harfa
 • Neděle 1.9.     22. neděle v mezidobí

  Pondělí 2.9.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře

  Úterý 3.9.

  V 19.00 farní rada Manětín /na faře/

  Čtvrtek 5.9.

  Od 17.00 první „družinovka“ skautů a skautek v Manětíně na faře
  (tel. O. Fábera: 728215628)

  Pátek 6.9.

  V 17.00 mše svatá v Křečově
  Procházky uměním: Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně v 18.00 – interaktivní koncert

  Sobota 7.9.

  Mše svatá v Oboře v 14.30

  Neděle 8.9.   23. neděle v mezidobí                                    Svátek Narození Panny Marie
                                           Pouť v Mariánské Týnici – mše svatá v 10.00

  Úterý 10.9.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti
  (o putování po Arménii – o. Jiří, omi)

  Sobota 14.9.

  Mše svatá v Dolním Jamném v 14.00                  Svátek Povýšení svatého kříže
  Rabštejn n. S. – v 19.00 mše svatá /P. Marie Bolestná/

  Neděle 15.9.   24. neděle v mezidobí                                  

  Pondělí 16.9.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře

  Úterý 17.9.

  Mše svatá v Kaznějově v 17.00

  Sobota 21.9.

  Mše svatá v Oboře v 14.30                                       Plasy – Večer chval v 18.30

  ************************************************************************************************************************************************
  „Pocta kameni“ (a všem manětínským kamenosochařům a kameníkům)
  :
  15.00, bývalý pískovcový lom „Na Skalce“ v Manětíně. Opracování manětínského pískovce pod vedením J. Štěrby
  17.00, kostel sv. Barbory. Přednáška na téma: „Sochařská výzdoba Manětína v době baroka“ – V. Kovařík a J. Bradna
  18.00, kostel sv. Barbory. Koncert renesanční a barokní hudby – Svobodné hudební bratrstvo
  Vstupné dobrovolné: výtěžek bude použit na opravu kostela sv. Barbory


  ************************************************************************************************************************************************

  1. Setkání rodin s biskupem F. Radkovským, Domažlice: 10.00 – 21.00.
  Více na www.bip.cz

  Neděle 22.9.   25. neděle v mezidobí                

  Sobota 28.9.

  Slavnost sv. Václava, mučedníka
    - Rabštejn n. S. – 10.00 Svatováclavská mše, s procesím ke kapličce sv. Josefa

  Neděle 29.9.   26. neděle v mezidobí 
                         
  Lomany: oslava sv. Václava – program od 14.00                                             

   

  Pravidelné Mše sv.

  Neděle: 8:00 Manětín; 8:00 Třemošná; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy (kaple na faře); 14:00 Nečtiny.

  - Manětín: Út 18:00; Čt 18:00; So 18:00.

  - Plasy: St 18:00; Čt 9:00.

  - Žebnice: Pá 16:00.

  - Obora: 1. a 3. So v 14:30.

  - Nečtiny (na faře): 1. a 3. Po v 18:00.

  - Kaznějov: 3. Út v 17:00.
  - Dolní Jamné: So (podle ohlášení) ve 14:00

  - Křečov: 1. Pá v 17.00.

  Ostatní podle ohlášení.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách: www.farnostplasy.cz

   

 • Folk - Rockové pašije Martina Pachnera.
  Ježíšův příběh

  od vjezdu do Jeruzaléma po ukřižování očima Ježíše Krista

  před kulturním domem v Manětíně
  ve čtvrtek 15.8. ve 20 hod.

  Zváni jsou všichni!!!

 • Středa 14.8. ve 20:00
  Manětín - kulturní dům.

  Zváni jsou všichni!!!

 • KDE: před kulturním domě v Manětíně.

  Film: KRÁLOVA ŘEČ

  Zváni jsou všichmi!!!

 • KDY: úterý 13. srpna, 20:00
  KDE: kulturní dům v Manětíně

  Loutková ,,pohádka“ pro dospělé na motivy textů z knih „Sezóna v pekle“ a „Iluminace“ od francouzského básníka
  J. A. Rimbaud(a).
  Předstvaví se vám potulné loutkové divadlo Já to Jsem.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zvou: workship, OMI, Plzeňský kraj

  Zváni jsou všichni!!!

 •  

  Neděle 4.8.        18. neděle v mezidobí.

  Pondělí 5.8.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře nebude. Je zrušena!!!

  Úterý 6.8.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti.        Svátek Proměnění Páně

  Čtvrtek 8.8.

  Plasy, mše svaté: 9.00 a výjimečně v 18.15, 19.00 farní rada Plasy.

  Sobota 10.8.

  Dolní Jamné, mše svatá v14.00.                                       Svátek sv. Vavřince

  Neděle 11.8.      19. neděle v mezidobí.      Krsypoutní mše svatá v 10.00 (sv. Vavřinec).

  Pondělí 12.8.

  Manětín (před kulturním domem), 21.00!!! Filmový večer /v rámci workshipu/ - film Králova řeč. Vstupné dobrovolné. Zveme všechny!!!

  Úterý 13.8.

  Manětín (kulturní dům), 20.00. Loutková „pohádka“ pro dospělé ILUMINACE. Představí se loutkové divadlo Játojsem /v rámci workshipu/. Zveme všechny!!!

  Středa 14.8.

  Manětín, 18.00 mše svatá s biskupem Františkem Radkovským.
                          (mše v Plasích v 18.00 zrušena!!!)
  Manětín (kulturní dům), 20:00. Povídání o Ugandě aneb jak se žilo půl roku v Africe. /v rámci workshipu/. Zveme všechny!!!

  Čtvrtek 15.8.

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše: Plasy – 9.00, Manětín – 18.00

  Plasy – úklid kostela před poutí od 15.00. Prosíme o pomoc!!!
  Manětín (před kulturním domem), 20:00. Folk – Rockové pašije Martina Pachnera.  Ježíšův příběh. /v  rámci workshipu/. Zveme všechny!!!

  Sobota 17.8.

  Plaská pouť. Mše svatá v 10.00,
  kazatel P. Martin Váňa
  (Koinonia Jan Křtitel).
  ………………………………………………………………………………………….

  14.00 – posvěcení kapličky v Umíři (zaniklá obec mezi Skelnou hutí a Plachtínem).
  17.00 – mše svatá v Rabštejně nad Střelou.
  Mše svatá v Oboře v 14.30 nebude!!!

  Neděle 18.8.      20. neděle v mezidobí.                                  

  Mše svaté:
  19.8. v Nečtinech, 20.8. v Kaznějově, 21.8. a 22.8. v Plasích jsou
  zrušeny!!!                                  

  Sobota 24.8.

  Březín – 9.30 poutní mše svatá ke cti sv. Bartoloměje. Celebruje biskup František Radkovský. Po mši (podle zájmu) výjezd ke kapličce na Račín. Program až do večera!

  Neděle 25.8.      21. neděle v mezidobí.                8.00 – „Ostatková“ pouť v Manětíně!

  Neděle 1.9.        22. neděle v mezidobí.                                                       

  Úterý 3.9.

  Manětín – farní rada v 19.00.


  ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


       workship.farnostplasy.cz

  Workship
  je skvělé společenství mladých lidí (18 - 35 let), kteří týden (11. 8. - 17. 8. 2013) nabízejí dobrovolnickou práci na území Plaska a Manětínska – pomoc potřebným lidem, obcím, farnostem…
  Potřebujete pomoc vy, vaši sousedé či známí?
  Prosím ozvěte se P. Vlastimilovi Kadlecovi, OMI (733755901).


  ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

  Pravidelné Mše sv.

  Neděle: 8:00 Manětín; 8:00 Třemošná; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy; 14:00 Nečtiny.

  - Manětín: Út 18:00; Čt 18:00; So 18:00.

  - Plasy: St 18:00; Čt 9:00.

  - Žebnice: Pá 16:00.

  - Obora: 1. a 3. So v 14:30.

  - Nečtiny (na faře): 1. a 3. Po v 18:00.

  - Kaznějov: 3. Út v 17:00.
  - Dolní Jamné: So (podle ohlášení) ve 14:00

  - Křečov: 1. Pá v 17.00.

  Ostatní podle ohlášení.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách: www.farnostplasy.cz

   

   

 • Pondělí 1.7.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře.

  Úterý 2.7.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti na dané téma.

  Čtvrtek 4.7.

  Od 17 do 18 hod. „Zpovědní večer“ a tichá adorace ve farní kapli v Plasích.

  Pátek 5.7.

  Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa.
  Mše svaté: Manětín – 8.00,Žebnice – 16.00,Křečov – 17.00.

  Sobota 6.7.

  Mše svaté: Dolní Jamné – 14.00, Obora – 14.30.

  Neděle 7.7.         14. neděle v mezidobí.

  Neděle 14.7.       15. neděle v mezidobí.                                  

  Pondělí 15.7.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře.

  Úterý 16.7.

  V 17.00 mše svatá v Kaznějově.

  Sobota 20.7.

  Mše svatá v Oboře v 14.30.

  Neděle 21.7.       16. neděle v mezidobí.

  Neděle 28.7.       17. neděle v mezidobí.                                                       


  ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


    workship.farnostplasy.cz

  Workship
  je skvělé společenství mladých lidí (18 - 35 let), kteří týden (11. 8. - 17. 8. 2013) nabízejí dobrovolnickou práci na území Plaska a Manětínska – pomoc potřebným lidem, obcím, farnostem…
  Potřebujete pomoc vy, vaši sousedé či známí?
  Prosím ozvěte se P. Vlastimilovi Kadlecovi, OMI (733755901).


  ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

  Pravidelné Mše sv.

  Neděle: 8:00 Manětín; 8:00 Třemošná; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy; 14:00 Nečtiny.

  - Manětín: Út 18:00; Čt 18:00; So 18:00.

  - Plasy: St 18:00; Čt 9:00.

  - Žebnice: Pá 16:00.

  - Obora: 1. a 3. So v 14:30.

  - Nečtiny (na faře): 1. a 3. Po v 18:00.

  - Kaznějov: 3. Út v 17:00.
  - Dolní Jamné: So (podle ohlášení) ve 14:00

  - Křečov: 1. Pá v 17.00.

  Ostatní podle ohlášení.

  Informace o dění ve farnostech můžete sledovat také na webových stránkách: www.farnostplasy.cz

   

 • Sobota 1.6.

  Ve 14:30 mše svatá v Oboře.

  Neděle 2.6.     Slavnost Těla a Krve Páně. Adorace s papežem: 17 – 18 Manětín, Plasy.

  Pondělí 3.6.

  V 18 hodin mše svatá v Nečtinech v kapli na faře.

  Úterý 4.6.

  Štichovice: v 18.00 setkání v meditační místnosti o Bibli.

  Čtvrtek 6.6.

  Od 17 do 18 hod. „Zpovědní večer“ a tichá adorace ve farní kapli v Plasích.

  Pátek 7.6.

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
  Mše svaté: Křečov – 16.00 (výjimečně!!!), Žebnice – 16.00.

  Sobota 8.6.

  Památka Neposkvrněného Srdce P. Marie.
  Manětín – mše v 18.00. Mše v Dolním Jamném ve 14.00 NEBUDE!!!
  Plasy – Večer chval v 18.30 v kapli na faře.

  Neděle 9.6.   10. neděle v mezidobí.

  Pondělí 10.6.

  Plasy: v 18.15 mše svatá; v 19.00 farní rada.