„Naděje není optimismus, není to schopnost pohlížet na věci s kuráží, schopnost nedat se. To je optimismus, to není naděje. Naděje není ani pozitivní postoj k věcem. Myslím teď na ty rozzářené, pozitivní lidi… To všechno je výborné! Ale není to naděje. Není snadné pochopit, co je to naděje.

Říká se, že je to nejpokornější ze všech tří ctností, protože je v životě ukrytá. Víra, ta se vidí, cítí se, ví se, co to je. Láska, ta se dělá, ví se, co to je. Ale co je to naděje? Co je to za postoj? Abychom se aspoň trochu přiblížili k odpovědi, můžeme si nejprve říct, že naděje je riziko, je to riskantní život, je to ctnost, o které sv. Pavel říká, že je to: „nedočkavé očekávání zjevení Božích synů ve slávě“ a že „neklame.“ Mít naději znamená přesně toto: tíhnout k tomuto zjevení, k této radosti, která naplní naše tváře smíchem. První křesťané zobrazovali naději jako kotvu: naděje byla kotva upevněná na břehu „na druhé straně“. A náš život je poutí za touto kotvou. Ale napadá mě otázka: kde jsme ukotveni my, každý z nás? Jsme opravdu ukotveni u pobřeží tohoto vzdáleného oceánu nebo jsme ukotveni v umělé laguně, kterou jsme si sami vytvořili pomocí svých pravidel, svého jednání, svých rozvrhů, svých klerikalismů, svých klerikálních způsobů jednání… Jsme ukotveni tam? Tam je všechno pohodlné, jisté… Jenže to není naděje. Jedna věc je žít v naději, protože nadějí jsme spaseni, ale druhá věc je žít jako dobří křesťané, a nic víc. Žít v očekávání zjevení, nebo žít s přikázáními, být ukotveni u břehu tam na druhé straně, nebo být zaparkováni v umělé laguně. Myslím na Marii, na mladou dívku. Když se dozvěděla, že bude maminkou, změnilo se její jednání a ona odchází, odchází pomoci a zpívá kantikum chvály. Když žena otěhotní, je stále ženou, ale nejen to, stává se matkou. A naděje má v sobě něco z tohoto. Mění naše způsoby jednání: jsme to my, a nejsme to my; jsme to my,ale hledáme tam na druhé straně, jsme ukotveni tam na druhé straně.“ 
(papež František o naději z 29.10.2013)

  • cheap jordans shoes for sale
  • whoelsale nhl jerseys
  • cheap jordans shoes
  • Cheap Jerseys
  • Retro jordans for sale
  • Cheap basketball shoes
  • Michael jordan shoes for sale
  • cheap jordans shoes
  • cheap nhl jerseys
  • cheap nhl jerseys